Kde jste:

Křesťané.cz » Červenec 2015 » Středa 1.7.2015

článků: 2

Jak si uchovat pokoj v srdci - P. Jacques Philippe (Audio záznam přednášky z KCHK 2010)

(článek nemá anotaci)

www.TV-MIS.cz | 1. července 2015 15:05 |

Odpov?? na matoucí otázku - Matouš 17,19

Lidský život už po staletí je vyzna?ován vytrvalým úsilím ?lov?ka o vypuzení zla ze zem?. Z?ídka kdy se ?lov?k docela smí?il se zlem, protože p?es všechno své rozumá?ství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ješt? tím, co by m?lo být, a že to „nyn?jší“ není ješt? to …

Poutnici.com | 1. července 2015 03:05 |
« 30. června 2015 | 1. července 2015 | 2. července 2015 »