Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Odpov?? na matoucí otázku - Matouš 17,19

Odpov?? na matoucí otázku - Matouš 17,19

Lidský život už po staletí je vyzna?ován vytrvalým úsilím ?lov?ka o vypuzení zla ze zem?. Z?ídka kdy se ?lov?k docela smí?il se zlem, protože p?es všechno své rozumá?ství, ústupky a alibi ví, že to co je, není ješt? tím, co by m?lo být, a že to „nyn?jší“ není ješt? to …

Importováno: 1. července 2015 (03:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/odpoved-na-matouci-otazku-matous-17-19-proc-jsme-ho-nemohli-vypuditi-my.html