Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » „Proč to děláš, Bože?“

„Proč to děláš, Bože?“

„Pilát dal Ježíše zbičovat. Vojáci mu oblékli rudý plášť, upletli trnovou korunu a zdravili ho: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena. Když se mu dost naposmívali, vyvedli ho ven, aby ho ukřižovali.“ (Srov. Mk 15, 17-20)

Importováno: 24. března 2018 (04:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Proc-to-delas-Boze.html