Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Každodenní ztráty, porážky, deziluze

Každodenní ztráty, porážky, deziluze

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. (Jan 12,24)

Importováno: 17. března 2018 (09:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Ztraty-a-nalezy.html