Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Zdravý selský rozum nás snadno může uvést v omyl

Zdravý selský rozum nás snadno může uvést v omyl

"Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší …

Importováno: 3. března 2018 (06:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Zdravy-selsky-rozum-nas-snadno-muze-uvest-v-omyl.html