Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Jak Ježíš vyzbrojil své učedníky pro náročné chvíle

Jak Ježíš vyzbrojil své učedníky pro náročné chvíle

„Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, zvanou Tábor, aby byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel.“ Srv. Mk 9,2-3

Importováno: 24. února 2018 (04:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Jak-Jezis-vyzbrojil-sve-ucedniky-pro-narocne-chvile.html