Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Někdy se zdá, že Bůh jaksi nejedná

Někdy se zdá, že Bůh jaksi nejedná

Když Ježíš učil v synagoze, všichni užasli a jeden druhého se ptali: „Co to je? Nové učení plné moci“. Srov. Mk 1,27

Importováno: 27. ledna 2018 (04:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Zda-se-ze-Buh-jaksi-nejedna.html