Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Má být křesťan „otloukánkem“?

Má být křesťan „otloukánkem“?

Bůh je dobrý, proto ukazuje lidem cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. (srov. Ž 25,8-9)

Importováno: 20. ledna 2018 (08:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Ma-byt-krestan-otloukankem.html