Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Tip jak nezahořknout

Tip jak nezahořknout

„Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“ 1 Tes 5,16

Importováno: 16. prosince 2017 (04:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Tip-jak-nezahorknout.html