Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Dárek nad všechny dárky

Dárek nad všechny dárky

„Těšte, těšte můj národ“ – praví váš Bůh… Hle, Pán, přichází s mocí. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. (srov. Iz 40, 1, 10-11)

Importováno: 9. prosince 2017 (08:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Darek-nad-vsechny-darky.html