Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Boží ochrana není měkká peřina

Boží ochrana není měkká peřina

"Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ srv. Mt …

Importováno: 2. září 2017 (03:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Bozi-ochrana-neni-mekka-perina.html