Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Někdy je dobré ohlédnout se zpátky

Někdy je dobré ohlédnout se zpátky

„Slavit budu tvé jméno Bože pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.“ (Srv. Ž 138,2-3)

Importováno: 26. srpna 2017 (07:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Nekdy-je-dobre-ohlednout-se-zpatky.html