Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

Někdy si přejeme, aby ta chvíle nikdy neskončila

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady.“ Tu je najednou zastínil světlý oblak a ozval se hlas: „To je můj milovaný …

Importováno: 5. srpna 2017 (07:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Nekdy-si-prejeme-aby-ta-chvile-nikdy-neskoncila.html