Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » www.vira.cz » Bůh chce promlouvat i do tvého života. Neboj se tomu uvěřit.

Bůh chce promlouvat i do tvého života. Neboj se tomu uvěřit.

"Vyšel rozsévač rozsévat. Některá zrna padla na okraj cesty, jiná na kamenitou půdu, jiná zas do trní a jiná zrna padla na dobrou půdu a dala užitek." (Srv. Mt 13,3-9)

Importováno: 15. července 2017 (07:05), www.vira.cz

Trvalý odkaz: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Buh-chce-promluvit-i-do-tveho-zivota-Neboj-se-tomu-uverit.html