Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » O ranách Pána Ježíše

O ranách Pána Ježíše

Není snad svatého, který by nezaslechl hlas Božího Srdce, jenž promlouvá skrze ústa rány v tomto boholidském Srdci. Jednou z takových svatých je též italská kapucínská stigmatizovaná mystička sv. Veronika Giuliani (+1727).

Importováno: 26. června 2019 (16:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2705