Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice

Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice

Všechno, co stvořil Bůh, nese jeho stopu, ze všeho nejvíc pak člověk, který je korunou tvorstva a obrazem samotného Boha: Boha, který je společenstvím Tří Osob. Proto i člověk odráží tuto skutečnost a je stvořen jako společenství osob, které vyjadřuje bytostné společenství …

Importováno: 9. června 2019 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2757