Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Seslání Ducha Svatého

Seslání Ducha Svatého

Co Bůh udělil Panně Marii v okamžiku Zvěstování, to udělil Církvi o Letnicích: totiž plodnost svého Svatého Ducha, aby Církev ve svém lůně nesla Krista světu a byla sama působením Ducha v Krista proměněna.

Importováno: 3. června 2019 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2758