Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby

Duch Svatý - Učitel a Vůdce modlitby

"Beze mne nemůžete činit nic," říká Pán Ježíš Kristus (srov. J 15,5), a proto nám sesílá svého Ducha, který nás učí modlitbě, jež nemá konce, neboť taková modlitba je naší účastí na trialogu trojjediného Boha, v němž má svůj zdroj a z něhož bere i sílu k neomylnému …

Importováno: 17. května 2018 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2536