Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Ó Matko milovaná

Ó Matko milovaná

Jedna z modliteb Boží služebnice Marty Robinové (+1981) k Panně Marii, tedy k té, kterou tato francouzská mystička znala nejen pohledem víry, ale i pohledem mystických zjevení a nadpřirozených navštívení Matky Boží.

Importováno: 7. května 2018 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2657