Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti

Modlitba, půst a milosrdenství jsou základem zbožnosti

Modlitba, půst a milosrdenství jsou od sebe neoddělitelné podobně jako víra, naděje a láska. K jejich praktikování nás povzbuzuje svatý italský arcibiskup ravennský a Učitel Církve Petr Chrysolog (+451).

Importováno: 12. února 2018 (04:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2631