Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » A učil je v podobenstvích

A učil je v podobenstvích

KNIHA - Josef Imbach: A učil je v podobenstvích. Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry, Vyšehrad, Praha 2016, 208 s., přel. K. Korteová.

Importováno: 31. ledna 2018 (14:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2627