Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Církev je dílo Nejsvětější Krve

Církev je dílo Nejsvětější Krve

Církev není výmyslem a dílem člověka, ale Boha, který se stal člověkem, a tak coby Jeho dílo nese Církev Jeho rysy, zprostředkuje Jeho moc a vykoupení a přivádí celý svět k jednotě, čehož nelze nijak dosáhnout mimo Církev, jak dosvědčuje i známý anglický konvertita …

Importováno: 14. ledna 2018 (16:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2455