Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti

Vtělení Boha Slova je zárukou naší nesmrtelnosti

Sv. Hilarius z Poitiers (+367) coby významný odpůrce ariánské hereze a zastánce pravověrného trojičního učení proslul zejména jako autor díla "O Trojici", ze kterého přinášíme drobný úryvek, v němž jeho pisatel v návaznosti na další církevní otce zdůrazňuje tu skutečnost, …

Importováno: 18. prosince 2017 (04:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2622