Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Se Synem v náruč Otcovu

Se Synem v náruč Otcovu

Blahoslavený vlámský mystik Jan Ruysbroeck (+1381) v kostce, avšak kompaktně načrtává v úvodu adresátce svého díla "Zrcadlo věčné blaženosti" plán duchovního výstupu skrze Syna a spolu s Ním k Otci a ke sjednocení se s Trojicí, jakýsi duchovní program, který se však netýká …

Importováno: 3. prosince 2017 (04:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2625