Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Ty jsi Král!

Ty jsi Král!

Kristus je Král ne díky vnějším, pomíjejícím insigniím jako pozemští králové, ale díky Božské Velebnosti své Osoby, jak jej oslavuje karmelitánská mystička a Učitelka Církve sv. Terezie od Ježíše (+1582).

Importováno: 23. listopadu 2017 (09:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2623