Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval

Miluji, protože miluji; miluji, abych miloval

Šťavnatý úryvek z jednoho kázání sv. Bernarda z Clairvaux (+1153) na biblickou "Píseň písní" o lásce jako takové a o lásce nesouměrné, avšak dostatečné mezi duší a Kristem.

Importováno: 12. listopadu 2017 (07:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2619