Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Věnec ctností

Věnec ctností

Výtečný vlámský mystik bl. Jan Ruysbroeck (+1381) nás v odstavcích ze svého díla "Ozdoba k duchovní svatbě" poučuje, jakými ctnostmi je zušlechtěn a zkrášlen skutečně duchovní člověk.

Importováno: 8. listopadu 2017 (16:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2617