Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Jediný poklad jediné Církve

Jediný poklad jediné Církve

Zejména k příležitosti Slavnosti Všech svatých a Vzpomínky na všechny věrné zemřelé je vhodné zamyslet se nad skutečností jediné Církve, sestávající jak z nás, věřících putujících dosud v tomto světě, tak z těch, kteří nás předešli k Pánu a buď podstupujících očistcová …

Importováno: 31. října 2017 (12:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2616