Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Cena jediné mše svaté

Cena jediné mše svaté

Pán Ježíš sděluje středověké světici a mystičce Mechtildě z Hackebornu (+1298) a skrze ni též nám, že není ani tak podstatným, co konáme my, ale co koná On, na první místě skrze eucharistii, která v sobě "obsahuje všechny statky a milosti" a na jejíž milostiplnosti máme …

Importováno: 16. října 2017 (15:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2615