Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe

Chci pro tebe, co jsem chtěl pro sebe

Ježíš předkládá svaté karmelitce Terezii z Avily (+1582) "křesťanský program", který se nejednomu dnešnímu křesťanu, formovanému spíše současnou antropocentrickou psychologií uspokojení vlastních potřeb, může jevit až pohoršujícím, totiž "program" milovat v bezútěšném …

Importováno: 11. října 2017 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2599