Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)

Inspirace a pravda Písma svatého (prezentace)

Představení dokumentu Papežské biblické komise "Inspirace a pravda Písma svatého: Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa".

Importováno: 1. srpna 2017 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2581