Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš

Nebylo v moci žádného člověka vykoupit lidstvo z hříchu než toho, který je zároveň Bohem, tj. nadmíru milujícím a neposkvrněným hříchem Adamovým, jak nás o tom zpravuje sv. Ambrož Milánský (+397) v úryvku z "Výkladu Žalmů".

Importováno: 30. července 2017 (16:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2583