Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Inspirace a pravda Písma svatého

Inspirace a pravda Písma svatého

KNIHA - Papežská biblická komise: Inspirace a pravda Písma svatého. Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní vydří 2015, 194 s., přel. J. Brož a J. Hřebík.

Importováno: 20. července 2017 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2582