Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Kniha Ester

Kniha Ester

KNIHA - Kniha Ester v řeckých verzích (Septuaginty a alfa-textu), Vyšehrad, Praha 2016, 128 s.; přel. V. Černušková, úvod a komentář P. Chalupa.

Importováno: 12. července 2017 (17:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2577