Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Nalezení Knihy zákona

Nalezení Knihy zákona

Rozjímání nad verši Písma svatého, konkrétně nad verši Druhé knihy Královské o nalezení Knihy zákona (2Kr 22,1-23,15).

Importováno: 10. července 2017 (03:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2566