Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Revue Theofil » Matkou Boží pro svoji pokoru

Matkou Boží pro svoji pokoru

"Bůh otvírá nebe Plodem Mariiným", vede nás k pochopení Mariina mateřství nedávno svatořečená karmelitka Marie od Ukřižovaného Ježíše (+1878), známá též jako Miriam z Abelínu.

Importováno: 1. ledna 2016 (04:05), Revue Theofil

Trvalý odkaz: http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2292