Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Velké odhalení

Velké odhalení

Řekl také: Jeden člověk měl dva syny. Lukáš 15,11 Apoštol Pavel jednou vylíčil podstatu evangelia zvláštními slovy: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (1. Korintským 2,9)

Importováno: 10. května 2019 (07:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/homepage/page/velke-odhaleni