Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Dvě třídy lidí

Dvě třídy lidí

„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou třídách lidí: předně o těch, kteří nepociťují potřebu Spasitele, kteří nebyli obviněni ze svých hříchů Duchem Svatým; a za druhé o těch, kteří obviněni jsou z hříchu a volají: „Co mám …

Importováno: 23. června 2017 (09:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/homepage/page/dve-tridy-lidi