Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » "Brána do Království"

"Brána do Království"

„Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“ Není snad žádné jiné části Slova Božího, která by byla tak dobře známa, jako tato. Mám zato, že téměř všichni věříme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když učil o znovuzrození.

Importováno: 23. června 2017 (09:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/homepage/page/brana-do-kralovstvi