Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Dv? t?ídy lidí

Dv? t?ídy lidí

„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou t?ídách lidí: p?edn? o t?ch, kte?í nepoci?ují pot?ebu Spasitele, kte?í nebyli obvin?ni ze svých h?ích? Duchem Svatým; a za druhé o t?ch, kte?í obvin?ni jsou z h?íchu a volají: „Co mám …

Importováno: 1. března 2017 (04:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/dve-tridy-lidi.html