Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » "Brána do Království"

"Brána do Království"

„Nenarodí-li se kdo znovu, nem?že vid?ti království Božího.“ Není snad žádné jiné ?ásti Slova Božího, která by byla tak dob?e známa, jako tato. Mám zato, že tém?? všichni v??íme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když u?il o znovuzrození.

Importováno: 20. ledna 2017 (04:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/brana-do-kralovstvi.html