Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Život Krista podle Matouše

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy ?ty?mi zp?soby, poj?me se spole?n? zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma m?žete doplnit samostudiem a zodpov?zením otázek.

Importováno: 20. května 2016 (09:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/zivot-krista-podle-matouse.html