Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » B?h - blok D

B?h - blok D

Boží Slovo jasn? u?í, že B?h je jen jeden, p?esto se projevil ve t?ech Osobách. Poj?me se v záv?re?né studii na téma B?h pokusit nahlédnout do p?sobení a vzájemného vztahu mezi Božími Osobami. Nejsme zanecháni napospas vlastních úvah a filosofie, Boží Slovo nám odkrývá …

Importováno: 7. dubna 2016 (11:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/buh-blok-d.html