Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » B?h - blok C

B?h - blok C

Hospodin není nete?ný v??i svému stvo?ení. Nap?í? d?jinami m?žeme sledovat jeho jedine?ný zájem o ?lov?ka - a?koli míra poznání a zodpov?dnosti byla v r?zných dobách r?zná. Poj?me spole?n? prozkoumat n?které z aspekt?, které se týkají Božího p?sobení mezi lidmi.

Importováno: 7. dubna 2016 (11:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/buh-blok-c.html