Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » B?h - blok B

B?h - blok B

Co si p?edstavíte pod pojmy Boží svatost, spravedlnost, láska, slitování a milost? Ve druhém bloku lekcí na téma "B?h" nahlédneme do n?kolika základních charakteristik, kterými se Hospodin dává ve svém Slov? poznat.

Importováno: 8. února 2016 (20:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/buh-blok-b.html