Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » B?h - blok A

B?h - blok A

Jaké jsou základní skute?nosti o Bohu, kterému k?es?ané v??í? Zveme Vás na druhý ro?ník vzd?lávacích kurz? "Nový život", které m?žete bezplatn? stahovat z našeho webu. M?sí?n? budeme p?idávat vždy jeden kurz, který má ?ty?i lekce.

Importováno: 11. ledna 2016 (04:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/buh-blok-a.html