Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » H?íchy Jeroboámovy

H?íchy Jeroboámovy

Co mají spole?né h?íchy Jeroboámovy s církevními d?jinami? Jakým zp?sobem se s nimi vypo?ádala reformace? Jak nahrazuje církevnické kn?žstvo pravé duchovní kn?ze? K jakému jednání nás v této souvislosti vybízí Pán Ježíš v úvodních kapitolách knihy Zjevení?

Importováno: 18. září 2015 (03:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/hrichy-jeroboamovy.html