Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » Studium pojm? (11.kap)

Studium pojm? (11.kap)

Praktické pojednání o n?kterých biblických pojmech spolu s ilustrací jak bychom p?i jejich studiu m?li postupovat. "D?íve jsem bibli zav?el a o víru se modlil; nyní však bibli otevírám a za?ínám studovat. Od té doby má víra roste."

Importováno: 7. dubna 2015 (09:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/studium-pojmu.html