Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » P?lno?ní klepání

P?lno?ní klepání

Je p?lnoc ve spole?enských ?ádech. Na mezinárodním obzoru vidíme národy pachtící se v ohromné a trpké honb? za svrchovaností. Jedna generace již vybojovala dv? sv?tové války a mraky t?etí jsou stále nebezpe?n? nízko. ?lov?k má te? v rukou atomové a jaderné zbran?, které …

Importováno: 11. března 2015 (04:05), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/pulnocni-klepani.html