Kde jste:

Křesťané.cz » Seznam zdrojů » Poutnici.com » D?tská misie slaví 20. let v ?R

D?tská misie slaví 20. let v ?R

Více informací D?tské misie i o doprovodné akci k výro?í se dozvíte p?ímo na stránkách http://www.detskamisie.cz.

Importováno: 3. února 2011 (12:00), Poutnici.com

Trvalý odkaz: http://www.poutnici.com/modules.php?module=aktuality&file=aktualita&id=192